График

Изберете дейност:

Ден от седмицата Дейност Зона
Понеделник
15:30 – 16:15 Бебешко плуване Зона басейн
16:15 – 17:00 Бебешко плуване Зона басейн
18:00 – 19:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
19:00 – 20:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
18:30 – 20:00 Бокс Зона фитнес зала
Вторник
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
10:00 – 10:45 Бебешко плуване Зона басейн
10:45 – 11:30 Бебешко плуване Зона басейн
17:00 – 18:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
18:00 – 19:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
18:05 – 18:50 Функционални тренировки Зона фитнес зала
19:00 – 20:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
19:05 – 19:50 Функционални тренировки Зона фитнес зала
Сряда
9:45 – 10:30 Бебешко плуване Зона басейн
10:30 – 11:15 Бебешко плуване Зона басейн
11:15 – 12:00 Бебешко плуване Зона басейн
15:00 – 15:45 Бебешко плуване Зона басейн
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
18:00 – 19:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
18:30 – 20:00 Бокс Зона фитнес зала
19:00 – 20:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
Четвъртък
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
10:00 – 10:45 Бебешко плуване Зона басейн
10:45 – 11:30 Бебешко плуване Зона басейн
17:00 – 18:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
18:00 – 19:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
18:05 – 18:50 Функционални тренировки Зона фитнес зала
19:00 – 20:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
19:05 – 19:50 Функционални тренировки Зона фитнес зала
Петък
16:45 – 17:30 Бебешко плуване Зона басейн
17:30 – 18:15 Бебешко плуване Зона басейн
18:15 – 19:00 Бебешко плуване Зона басейн
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
Събота
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
9:00 – 09:45 Бебешко плуване Зона басейн
9:45 – 10:30 Бебешко плуване Зона басейн
10:30 – 11:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
11:30 – 12:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
12:30 – 13:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
13:30 – 14:15 Бебешко плуване Зона басейн
14:15 – 15:00 Бебешко плуване Зона басейн
16:00 – 17:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
17:00 – 20:00 Свободна посещаемост басейн Зона басейн
Неделя
9:00 – 21:00 Свободна посещаемост Фитнес Зона фитнес зала
10:30 – 11:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
11:30 – 12:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
12:30 – 13:30 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
16:00 – 17:00 Групови тренировки за деца с Малките Рибки Зона басейн
17:00 – 20:00 Свободна посещаемост басейн Зона басейн

Park&Spa²

Кажи „ДА“ на твоя здравословен начин на живот